کولر گازی کانالی سقفی ال جیمقایسه کالا (0)


اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB61 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB61 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB61 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB61 ظرفیت 6..

12,200,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB60 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB60 ال جی

 اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB60 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB60 ظ..

12,200,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB49 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB49 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB49 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB49 ظرفیت 4..

11,800,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB48 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB48 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB48 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB48 ظرفیت 4..

11,800,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB43 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB43 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB43 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB43 ظرفیت 4..

11,500,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB42 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB42 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB42 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB42 ظرفیت 4..

10,500,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فازاینورتر TBH 366 GSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فازاینورتر TBH 366 GSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز اینورتر TBH 366 GSSO ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: TBH 366 GSSO ..

10,300,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB37 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB37 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB37 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB37 ظرفیت 3..

9,000,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 608 RSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 608 RSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 608 RSSO ال جی اسپیلت سه فاز معمولی کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: TBH 608 RSSO ظرفیت 60..

8,700,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB36 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB36 ال جی

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز UB36 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB36 ظ..

8,400,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 488 RSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 488 RSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 488 RSSO ال جی اسپیلت سه فاز معمولی کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: TBH 488 RSSO ظرفیت 48..

7,700,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز TBH 366 GSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز TBH 366 GSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز TBH 366 GSSO ال جی اسپیلت تک فاز معمولی کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: TBH 366 GSSO ظر..

7,200,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB30 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB30 ال جی

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز UB30 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB30 ظ..

6,700,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی تک فاز CB24 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز CB24 ال جی

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز CB24 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: CB24 ظ..

6,300,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 368 RSSO ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 368 RSSO ال جی

 اسپیلت کانال سقفی سه فاز TBH 368 RSSO ال جی اسپیلت سه فاز معمولی کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: TBH 368 RSSO ظر..

5,950,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)