یخچال (پایین فریزر) ال جیمقایسه کالا (0)


یخچال فریزر BF760TS نقره ای ال جی

یخچال فریزر BF760TS نقره ای ال جی

یخچال فریزر BF760TS رنگ نقره ای ال جی یخچال فریزر 25 فوت یخچال پایین فریزر کمپرسور خطی فیلتر +Hygiene Fresh آبریز ..

5,260,000 تومان

یخچال فریزر BF760W سفید ال جی

یخچال فریزر BF760W سفید ال جی

یخچال فریزر BF760W رنگ سفید ال جی یخچال فریزر 25 فوت یخچال پایین فریزر سفید کمپرسور خطی فیلتر +Hygiene Fresh ..

5,070,000 تومان

یخچال فریزر BF76 تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF76 تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF76 رنگ تیتانیوم ال جی یخچال پایین فریزر تیتانیوم کمپرسور اینورتر خطی فیلتر +Hygiene Fresh آبریز باریک جهت ا..

4,850,000 تومان

یخچال فریزر BF76 سفید ال جی

یخچال فریزر BF76 سفید ال جی

یخچال فریزر BF76 رنگ سفید ال جی یخچال پایین فریزر سفید کمپرسور اینورتر خطی فیلتر +Hygiene Fresh آبریز باریک جهت افزایش فض..

4,670,000 تومان

یخچال فریزر BF75TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF75TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF75TS رنگ تیتانیوم ال جی یخچال فریزر 25 فوت یخچال پایین فریزر سفید کمپرسور خطی آبریز 10 سال گار..

4,640,000 تومان

یخچال فریزر BF75W سفید ال جی

یخچال فریزر BF75W سفید ال جی

یخچال فریزر BF75W رنگ سفید ال جی یخچال فریزر 25 فوت یخچال پایین فریزر سفید کمپرسور خطی آبریز 10 سال گارانتی ..

4,440,000 تومان

یخچال فریزر BF420TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF420TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF420TS رنگ تیتانیوم ال جی یخچال فریزر 20 فوت یخچال پایین فریزر آبریز 10 سال گارانتی موتور رده مصرف..

4,140,000 تومان

یخچال فریزر BF420W سفید ال جی

یخچال فریزر BF420W سفید ال جی

یخچال فریزر BF420W رنگ سفید ال جی یخچال فریزر 20 فوت یخچال پایین فریزر سفید آبریز 10 سال گارانتی موتور رده م..

3,940,000 تومان

یخچال فریزر BF320TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF320TS تیتانیوم ال جی

یخچال فریزر BF320TS رنگ تیتانیوم ال جی یخچال فریزر 20 فوت یخچال پایین فریزر آبریز 10 سال گارانتی موتور رده مصرف..

3,920,000 تومان

یخچال فریزر BF320W سفید ال جی

یخچال فریزر BF320W سفید ال جی

یخچال فریزر BF320W رنگ سفید ال جی یخچال فریزر 20 فوت یخچال پایین فریزر سفید آبریز 10 سال گارانتی موتور رده م..

3,710,000 تومان

یخچال فریزر BF-214P نقره ای ال جی

یخچال فریزر BF-214P نقره ای ال جی

یخچال فریزر BF-214P رنگ نقره ای ال جی یخچال پایین فریزر عرض 60 سانتی متر کمپرسور اینورتر خطی طبقات بیشتر یخچال محفظ..

3,332,000 تومان

یخچال فریزر B2014P استیل ال جی

یخچال فریزر B2014P استیل ال جی

یخچال فریزر B2014P رنگ استیل ال جی یخچال پایین فریزر محفظه نگهدارنده مواد غذایی (Fresh O Zone) عرض 60 سانتی متر دارای سه ..

3,255,000 تومان

یخچال فریزر BF-214P سفید ال جی

یخچال فریزر BF-214P سفید ال جی

یخچال فریزر BF-214P رنگ سفید ال جی یخچال پایین فریزر عرض 60 سانتی متر کمپرسور اینورتر خطی طبقات بیشتر یخچال محفظه ن..

3,168,000 تومان

یخچال فریزر B2014P نقره ای ال جی

یخچال فریزر B2014P نقره ای ال جی

یخچال فریزر B2014P رنگ نقره ای ال جی یخچال پایین فریزر محفظه نگهدارنده مواد غذایی (Fresh O Zone) عرض 60 سانتی متر دارای س..

3,155,000 تومان

یخچال فریزر B2014P سفید ال جی

یخچال فریزر B2014P سفید ال جی

یخچال فریزر B2014P رنگ سفید ال جی یخچال پایین فریزر محفظه نگهدارنده مواد غذایی (Fresh O Zone) عرض 60 سانتی متر دارای سه ک..

2,991,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)